سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Sir Bottomtight
اشتراکی
1.0

در این بازی باید به کارآگاه کمک کنید تا با گذشتن و پرش از دره ها و تیراندازی به اهریمنان، مراحل رو پشت سر بگذاره. با ضربه بر بالای صفحه پرش و با ضربه بر سمت راست صفحه تیراندازی کنید.


تصاویر بازی