سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Space Cowboy
اشتراکی
0.0

در این بازی باید به کابوی فضایی کمک کنید تا گاوهایی که در فضا معلق هستند، رو نجات بده. برای همین باید با حرکت به سوی گاوها و فضانوردان دیگر به آنها ضربه بزنید و محوشان کنید.


تصاویر بازی