سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Track Racer
اشتراکی
0.0

کنترل يک ميني کاميون را در دست بگيريد و در جاده با سرعت رانندگي کنيد! موقع رانندگي مراقب برخورد با ماشين هاي سنگين هم باشيد.


تصاویر بازی