سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Swipe Art Puzzle
اشتراکی
0.0

در این بازی باید تکه های پازل را با توجه به تصویر اصلی که در ابتدا نشان داده می شود، جابه جا کرده و در جای درست خود قرار دهید. بنابراین با دقت و تمرکز سعی کنید تکه ها را در جهات اصلی حرکت دهید و مراحل را طی کنید.


تصاویر بازی