سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Wizard Quest
اشتراکی
4.0

در این بازی باید به جنگ با حیوانات وحشی بروید. برای همین باید روی المان هایی که بیشتر از دو مورد در کنار هم هستند، ضربه بزنید تا بر حیوانات اثر و نابودشان کند. این بازی را به همین صورت ادامه دهید و امتیازهای بیشتری کسب کنید.


تصاویر بازی