سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Space Controller
اشتراکی
1.0

تو بازی space controller ماموریت داری سفینه های فضایی رو با ضربه زدن روشون و درگ روی مسیر، هدایت کنید. سفینه ها رو برای رسیدن به ایستگاه های فضایی نقاط زمین راهنمایی کن.


تصاویر بازی