سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Checkers
اشتراکی
0.0

chekersیک بازی فکری برای همه سنین هست که باید با توجه به حرکات هر مهره، سعی کنید مهره های حریف مقابل رو از زمین حذف کنید تا برنده بازی بشوید. این بازی به صورت یک یا دونفره قابل بازی ست.


تصاویر بازی