سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
dooz
اشتراکی
0.0

بازی پرطرفدار دوز (ایکس - او) یک بازی دو نفره‌است که باید به نوبت خانه های جدول را پر کنید؛ برنده بازی کسی است که بتواند یکی از ردیف‌های افقی، عمودی یا قطری جدول را با کاراکتر خود پر کند.


تصاویر بازی