سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Block Crusher
اشتراکی
0.0

تو بازي ماجراجويانه Block crusher با سنگ شکن مسير رو باز کنيد تا به الماس ها و جواهرات برسيد. هرچه مسیر بیشتری رو طی کنید، امتياز بيشتری بدست میارید. سعی کنید از مسیری که زودتر به گنج ها می رسید، بازی رو پیش ببرید.


تصاویر بازی