سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Turret Turmoil
اشتراکی
3.0

با نشانه گیری و تنظیم برد روی تانک های دشمن، به آنها شلیک کنید و از نزدیک شدنشان به خاک خود، جلوگیری کنید.


تصاویر بازی