سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
falling
اشتراکی
0.0

با سقوط گوی از آسمان مواظب برخورد با تله ها و موانع مسیر باشید. سکه های بیشتری جمع کنید و امتیاز بالاتری بگیرید.


تصاویر بازی