سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Geo Jump
اشتراکی
0.0

geo jump بازی پرش از روی سکوهاست؛ مسیر Geo رو مشخص کنید و مراقب باشید سقوط نکنید.


تصاویر بازی