سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Jumpy Sheep
اشتراکی
0.0

به گوسفند کوچولو کمک کنید تا بتونه از روی تپه ها بپره. مواظب باش که فقط از روی تپه ها بپری وگرنه گوسفند سقوط میکنه. هرچی بیشتر پیش بری، امتیاز بیشتری می گیری.


تصاویر بازی