سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Neo Jump
اشتراکی
0.0

بازی پرش از موانع؛ در این بازی تنها کافیست با یک انگشت روی صفحه ضربه بزنید و مکعب رو از روی موانع پرش دهید.


تصاویر بازی