سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Rocket Pop
اشتراکی
0.0

Pocket Pop بازی هدایت موشک! در حین پرواز با موشک مراقب برخورد با اشیاء در حال سقوط از آسمان باشید و سعی کنید امتیاز بالاتری بگیرید.


تصاویر بازی