سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Slow Down
اشتراکی
0.0

بازی جالب slow Down با کم و زیاد کردن سرعت حرکت انجام میشه! با نگه داشتن انگشتتون روی صفحه بازی از سرعت مکعب های در حال حرکت کم کنید تا گوی قرمز رنگ بتونه سالم از کنارشون رد بشه. در صورت برخورد با مکعب ها، گوی قرمز منفجر میشه.


تصاویر بازی