سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Dungeon Run
اشتراکی
0.0

تو بازی فرار از زندان باید با پرش از موانع مراحل رو طی کنید. مراقب برخورد با شمشیرهای تیز باشید.


تصاویر بازی