سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Plan 99
اشتراکی
0.0

باید با توجه به موقعیت موشک روی مدار، به مکعب واقع در فضا شلیک کنید. همه ی مراحل رو به همین صورت طی کنید و از بازی لذت ببرید.


تصاویر بازی