سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Snake Blast
اشتراکی
0.0

به راحتی و تنها با استفاده از کلیدهای چپ و راست صفحه، مار توپی رو هدایت کنید و مراقب برخورد مار با دیواره ها و موانع دیگه باشید. سعی کنید در حین حرکت توپ های بیشتری جمع کنید و بزرگترین مار ممکن رو بسازید.


تصاویر بازی