سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Space Pilot
اشتراکی
0.0

با ضربه زدن روی صفحه از سقوط سفینه فضایی جلوگیری کنید. در طول پرواز با سفینه، ستاره ها رو جمع کنید و مراقب برخورد با تله ها و موانع باشید.


تصاویر بازی