سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Unstackable
اشتراکی
0.0

باید با احتیاط کامل جعبه رو روی قفسه قرار دهید. با ضربه زدن روی وسیله های زیرین اونها رو حذف کنید و جعبه رو روی شلف قرار دهید.


تصاویر بازی